Kaolin

Kaolin

Kaolin

Kil Kaolin, emülsiyonlar, kremler, diş macunları ve jeller için dermatolojik olarak iyi tolere edilen bir mineral hacim arttırıcı ve dengeleyicidir. Kaolin, yer kabuğunun en önemli kayaç oluşturan minerallerinden biri olarak kabul edilen granit ve feldispatın ayrışmasının son ürünüdür.