Selüloz

Cellulose

Cellulose

Selüloz, sulu çözeltilerde şişen bitki liflerinden türetilmiş bir maddedir. Emülsiyonlarda stabilize edici bir etkiye sahiptir.