İnsanlara ve biyolojik çeşitliliğe olan bağlılığımız

Weleda, insanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için dünyaya katkıda bulunur. “ KAYNAKLARA SAYGILI” UEBT etiketi, kullandığımız doğal bileşenlerin yetiştirilmesi, toplanması ve işlenmesi sırasında biyolojik çeşitliliğin korunduğunu belgelemektedir. Aynı zamanda tedarik zincirimizdeki herkese adil ücret ödemeye ve onlara saygılı davranmaya bağlılığımızı gösterir.

''KAYNAKLARA SAYGI" UEBT etiketi ne anlama geliyor?

Etik Biyolojik Ticaret Birliği tarafından yayınlanan UEBT etiketi, Weleda doğal kozmetik ürünleri için doğal bileşenlerin tedarikiyle ilgili tüm eylemlerimizi belgelemektedir. Tüketicilere insanlara ve biyolojik çeşitliliğe önem verdiğimizi, toprak, mikroorganizmalar, su ve hava, bitkiler, hayvanlar ve doğal içeriklerimizi tedarik eden insanlara kadar herkese değer verdiğimizi garanti eder.

Bununla birlikte, etiket ne bir ürün sertifikasıdır ne de bireysel hammaddeyi belgelemektedir.

Doğal içeriklerimizin yetiştiği habitatları nasıl koruyoruz?

Doğal içeriklerimizi yetiştiren, hasat eden ve işleyen insanlar için sorumluluk taşıyoruz. Sadece birlikte çalışarak bu habitatlardan istifade etmiyor, sürdürülebilir bir şekilde kullanıldığını ve korunduğunu garanti ediyoruz. UEBT etiketinin anlamı budur. Weleda dünya çapında UEBT etiketini ürünlerinde taşıyan ilk şirketlerden biridir.

Rik Kutsch Lojenga, UEBT İcra Direktörü ve doğal içeriklerin etik kaynağı konusunda uzman:

“Weleda, UEBT tarafından etik kaynak sistemi sertifikasyonu elde ettiği için gurur duyuyoruz ve UEBT güven işaretini ürünlerine ilk yerleştiren markalardan biri olacak. Uluslararası kabul görmüş standartlarımızı karşılayan bir şirket, müşterilere, hammadde tedarik edilirken biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını, zincirdeki tüm ortakların eşit muamele görmesini aynı zamanda adil bir şekilde ödeme yapılmasını garanti eder. ”

İş faaliyetlerimize hangi ilkeler rehberlik ediyor?

UEBT standardı 7 ana kriteri kapsar:

 1. Biyoçeşitliliğin korunması
 2. Biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı
 3. Şirketler ve yerel topluluklar arasında biyoçeşitliliğin kullanımından elde edilen faydaların adil ve eşit olarak paylaşımı
 4. Doğal içeriklerin kökenlerini belirlemek için izlenebilirlik
 5. Ulusal ve uluslararası yasalara uyum
 6. Yerel tedarik faaliyetlerine katılanlar için yeterli çalışma koşulları ve gıda güvenliğinin sağlanması
 7. Arazi kullanım süresi, kullanım hakkı ve doğal kaynaklara erişim konusunda netlik

UEBT nedir?

Etik Biyolojik Ticaret Birliği (UEBT), şirketin saygı ile kaynak bulma konusundaki taahhütlerini destekleyen ve doğrulayan kar amacı gütmeyen bir dernektir. Doğal bileşenlerin etik kaynağı için küresel olarak tanınan bir standart sağlar. Birleşmiş Milletler girişimi olarak başladı ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) ve Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın BioTrade Girişimi (UNCTAD) gibi BM örgütleriyle güçlü ortaklıklar kuruyor.

Weleda neden UEBT'yi seçti?

Mevcut diğer sertifikalarla karşılaştırıldığında, UEBT standardı sosyal, ekolojik ve ekonomik kriterlere yöneliktir. Bu kriterleri yerine getirirken, ekosistemlerimizin çeşitliliğinin korunmasında aktif rol alıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki insanların onurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olurken, hayvanlar ve bitkiler için bir yaşam alanı sağlıyoruz. Gelecek nesillere yaşam için sağlam bir temel bırakmak amacıyla doğal kaynakları koruyoruz.

Weleda yerel toplulukları nasıl destekliyor?

 • Şu anda dünya çapında yaklaşık 50 uzun vadeli tarım ortaklıkları ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz.
 • Kaynak sağlama alanlarındaki topluluklara, örneğin tıbbi bakım ve eğitim gibi ek destek sağlama konusunda yerel projeleri destekliyoruz.
 • Sosyal sürdürülebilirlik adil ücretten çok daha fazlasıdır. Ayrımcılıktan ve çocuktan veya zorla çalıştırmadan korunma, dernek haklarını destekleme, iş güvenliği ve iş hukukunu geliştirme gibi hususlar UEBT standardının dayandığı birçok uluslararası düzenlemeye örnektir.
 • Çiftçiler, en iyi uygulama maliyetlerini kapsayan, kendileri ve toplulukları için yaşam kalitesini artırmalarını sağlayan uygun fiyatlar alırlar.
 • Yerel gıda güvenliği tedarik faaliyetlerimiz tarafından tehlikeye atılmamalıdır. Tedarik zincirlerimizi bu ilkelere göre inceler ve gerekirse harekete geçeriz.
 • Uygulamalarımızı saha seviyesine kadar bu zorlu standarda uygun hale getirir, gerekirse kontrol denetimleri yapar ve yerel ortaklarımızla birlikte iyileştirme tedbirleri alırız.
 • Ayrıca kültürel özgürlüğün ve yerli toplulukların biyolojik çeşitlilik hakkındaki bilgilerinin korunmasını sağlıyoruz.

Weleda biyolojik çeşitliliği korumaya nasıl kararlıdır?

 • Ortaklarımızdan, örneğin çevre bakanlıklarından ve yerel STK'lardan kaynak sağlama alanındaki tehlike altındaki türler hakkında bilgi edinmelerini istiyoruz. Bu bilgilere dayanarak, nesli tükenmekte olan türlerin yok olmasını önlemek için uygun önlemleri alıyor veya biyolojik çeşitliliği korumak için mevcut projelere aktif olarak katılıyoruz. Örneğin, Tehlikedeki Türlerde Uluslararası Ticaret Sözleşmesine (CITES) göre, arnika gibi nadir ve korunan bitki türlerini sürdürülebilir ve sertifikalı organik üretim ile elde ediyoruz. Projemiz sadece biyolojik çeşitliliği değil, aynı zamanda yerel çiftçileri de destekliyor.
 • Ortaklarımızı pestisitler ve tek kültürler olmadan organik tarıma dönüştürme konusunda destekliyoruz.
 • Yetiştirme ortaklarımızı, birçok böcek için bir yaşam alanı sağlayan çiçek şeritleri ve çitleri dikmeye teşvik ediyoruz.

Örnek olarak liderlik:

Giderek artan sayıda tüketici bilinçli olarak Weleda'nın doğal kozmetik ürünlerini tercih ediyor. Bu artan talep, tedarik zincirlerimizdeki insanlar ve biyolojik çeşitlilik üzerinde giderek daha fazla olumlu etki oluşturmamızı sağlıyor. “KAYNAKLARA SAYGILI ” UEBT sertifikası bu açıdan önemldir. Vizyonumuz; kendileri, tüketiciler ve gezegenimiz için bu etik kaynak bulma yolunu takip etmede giderek daha fazla şirketin bize katılacağıdır.